AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE A ADIKTOLOGIE

                               Mgr. Nory Brátkové

Homeopatie

 

Homeopatie je přírodní, bezpečná, netoxická léčba"podobného podobným", která si pacienta všímá komplexně i individuálně s ohledem na stav jeho organismu.

Klinická homeopatie jako součást medicíny je založena na hlubším pochopení patofyziologických souvislostí na jedné straně a zohlednění psychických faktorů ovlivňujících všechny pochody v těle, na straně druhé.

Homeopatické léčivé přípravky se rozpouštějí v ústech (vstřebávají se do těla ústní sliznicí), nezapíjí se a měly by být užívány tzv. čistými ústy. Je tedy doporučeno je užívat mimo jídlo. Aromatické látky jako je mentol, káva, čaj, tabák apod. mohou být konzumovány, ale s určitým časovým odstupem od užití přípravku, cca 20 minut.
U kojenců a malých dětí je možné homeopatický léčivý přípravek rozpustit v malém množství vody.