AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE A ADIKTOLOGIE

                               Mgr. Nory Brátkové

Adiktologie

 

Specializuji se i na léčbu závislostí. 

Pracuji s :

osobami experimentujícími s návykovými látkami,

problémovými uživateli návykových látek,

závislými motivovanými i nemotivovanými k abstinenci,

abstinujícími absolventy ambulantního či ústavního léčení,

osobami s tzv. nelátkovými závislostmi (gambling, závislosti na PC),

rodinnými příslušníky a partnery.

 

Ve své péči o pacienty používám doporučené postupy v adiktologii – práci s motivací, kognitivně-behaviorální terapii, nácvik sociálních dovedností, zvládání, prevenci relapsu, úpravu životního stylu, vyhýbání se rizikovému prostředí, relaxační techniky, postupy mírnící úzkost a posilující sebedůvěru.