AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE A ADIKTOLOGIE

                               Mgr. Nory Brátkové

Ceník

Mám  smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami:

Oborovou zdravotní pojišťovnou (207),

Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR (211),

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111),

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205),

Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201),

ZP Revírní bratrské pokladny (213).

 

K psychologickému vyšetření či psychoterapii není  nutné doporučení obvodního nebo dětského lékaře.

K adiktologickému vyšetření je nutné doporučení lékaře !

 

 

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů: 

Vážení pacienti,

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsem povinna o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy, zejména ze zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Vaše osobní údaje shromažďuji a používám výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Zabezpečení a ochrana Vašich osobních údajů je zajištěna v souladu s platnými právními předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsem také povinna sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní. Vaše osobní údaje shromažďuji po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta.

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že jsou nesprávné, nepřesné, nebo pokud se změnily, máte právo požádat o jejich opravu. Naopak nelze požadovat výmaz osobních údajů, které jsem povinna o Vás shromažďovat v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš poskytovatel zdravotní péče: 

Mgr. Nora Brátková, se sídlem Poliklinika Hájek - Jelínkova 991, 674 01 Třebíč

 

 

 

 

 

 Logo RBP ZPVÅ¡eobecná zdravotní pojiÅ¡Å¥ovna ČR ÄŒeská průmyslová zdravotní pojiÅ¡tovnalogo

 

 

 

Free Joomla! template by L.THEME